Full fart i företagsbranschen

Fenomenet när ett företag växer genom att förvärva ett annat kallas mergers and acquisitions och är vanligt på Stockholms företagsmarknad.

Om du driver företag i Stockholm är du säkert bekant med begreppet mergers and acquisitions. Men vad betyder det egentligen? På svenska kallas företeelsen kort och gott företagsförvärv, vilket förstås är en enklare term att förstå. Det handlar om att köpa upp företag. Men i det engelska uttrycket har vi två ord, mergers och acquisitions, som beskriver varsin aspekt av hur ett företagsförvärv kan gå till. Merger betyder sammanslagning medan acquisition betyder just förvärv.

Förhandlingar inför företagsförvärv

Olika mål med företagsförvärv

Mergers and acquisitions kan alltså gå till på i huvudsak två sätt: antingen att två ganska jämnstora företag slår sig ihop för att tillsammans bli konkurrenskraftigare och ta över en större del av marknaden, eller också genom att ett större företag köper upp ett mindre. Det senare kan göras för att det mindre företaget, som kallas målföretaget, har en kompletterande produkt eller service som kan göra det större företaget starkare och få en bredare kundkrets, men det kan också vara så att ett investmentbolag köper ett framgångsrikt företag inom en lukrativ bransch för att göra vinst medan det växer.

Varje transaktion måste skräddarsys och framför allt planeras mycket noga. Därför är det vanligt att man anlitar en mäklare inom mergers and acquisitions för att antingen leda projektet eller bidra med råd och stöd under processen.

Mergers and acquisitions misslyckas ofta

Många företag i Stockholm har försökt växa genom m&a, men det är inte alltid lätt att processen blir lyckad rakt igenom. Kanske förväntar man sig att göra större vinst på kortare tid och lyckas inte få igen sin investering, kanske försvinner mycket av kompetensen från målföretaget när förvärvet blivit ett faktum. En del affärer blir helt enkelt inte av på grund av att någon av parterna får kalla fötter. Det är mycket viktigt för ett företag som vill förvärva ett annat att planera processen mycket noga, och helst bör man ta hjälp av en expert på mergers and acquisitions redan från början.

En lyckad m&a är en vinst för båda parter

Om man tar sig tid att planera affären noggrant kan ett företagsförvärv bli en bra affär både för säljaren och köparen. Ett företag som vill växa och investera i ett annat gör dock klokt i att inte låsa sig vid ett specifikt företag för tidigt. Det är alltid bättre att först ringa in en intressant bransch, och sedan titta på många olika företag och undersöka deras kvaliteter och tillkortakommanden.

När man sedan bestämt sig för ett företag kan man ta kontakt och höra om det finns intresse av att sälja. Om intresset finns gör man sedan en så kallad due diligence, en noggrann företagsbesiktning där man grundligt går igenom företaget man vill köpa och räknar på vad man kan dra för fördelar av affären. Även här är det av stor vikt att ha en expert på mergers and acquisitions vid sin sida.

Det svåraste återstår

När båda parter är överens genomförs affären, och det är nu det svåraste arbetet börjar, nämligen att integrera företagens organisationer och få till stånd en fungerande lösning. Detta är inte en process man kan gå in i oförberedd utan det bör finnas en väl genomtänkt plan för hur integrationen ska gå till redan på förhand. Annars riskerar man att värdet av transaktionen går förlorad för både köpare och säljare.

28 Oct 2019

Vårt Stockholm är ditt Stockholm! Välkommen till dittstockholm.se – guiden där såväl turisten, den tillfällige besökaren och den inbitne Stockholmaren kan få sitt! Här kan du läsa om kultur, nöjen, mat, sport,hotell och allt det vår vackra huvudstad har att bjuda på. Stockholm är i vårt hjärta – och vi hoppas att det snart är i ditt också!