Tänk på detta om du vill renovera en stenmur

Har du en stenmur på din mark som har sett bättre dagar? Stopp och belägg innan du får för dig att försöka bygga upp den på nytt eller tänker att det är bäst att den tas bort för att den är i vägen.

Får inte påverkas

Gamla stenmurar som har omgärdat betesmarker förr i tiden är nämligen skyddade enligt lag. Du får inte ta bort dem eller förändra dem utan tillstånd. Anledningen till detta är att gamla stenmurar utgör viktiga biotoper för växter och djur som har svårt att hitta dessa förhållanden på andra platser.

Du får därför inte forsla bort stenarna eller på annat sätt förändra eller förstöra stenmuren. Många lantbrukare som har gamla stenmurar på sin mark har fått avslag på ansökan om att flytta eller göra öppningar i stenmurar just av dessa skäl. De får snällt köra omvägar med sina traktorer.

Enklare att få tillstånd att återställa

Kontakta Länsstyrelsen om du har en stenmur på din mark som har skadats och som du önskar återställa. Det brukar nämligen vara enklare att få tillstånd för att renovera murarna.

Ta alltid hjälp av en kunnig stenläggare om du ska utföra denna typ av jobb. De äldre stenmurarna är nästan alltid utförda utan murbruk och det kräver goda kunskaper för att återställa en stabil mur. Det är lite som att lägga ett pussel där man måste anpassa sig till det material som finns tillgängligt.

En kulturgärning

Det fina med att återställa eller underhålla en stenmur är att det är en kulturgärning. På ett flertal platser i landet har denna typ av murar funnits i hundratals år och är en viktig del av kulturlandskapet. De berättar en historia om hur marken användes och utgör en vacker del av miljön.

Stenmurar är dessutom väldigt hållbara så länge man håller dem fria från träd och buskar som gärna slår rot mellan stenarna. Låt alltid mossa och lavar vara kvar på stenarna. De utgör en viktig del av den biotop som stenmurarna skapar. Dessutom ser de ju väldigt vackra ut.

Ta kontakt med stenläggarestockholm.se om du är intresserad av att renovera en stenmur så hjälper de dig vidare.

12 Aug 2019

Vårt Stockholm är ditt Stockholm! Välkommen till dittstockholm.se – guiden där såväl turisten, den tillfällige besökaren och den inbitne Stockholmaren kan få sitt! Här kan du läsa om kultur, nöjen, mat, sport,hotell och allt det vår vackra huvudstad har att bjuda på. Stockholm är i vårt hjärta – och vi hoppas att det snart är i ditt också!